CẦU TRÙNG HEO (LỢN)
Cập nhật 2017-07-29 00:00:00
Do Isospora suis gây ra, thường xảy ra trên heo 1- 4 tuần tuổi.

a. Triệu chứng: Đầu tiên heo tiêu chảy phân sệt, sau đó trở nên lỏng (có thể lẫn bọt). Tiêu chảy kéo dài 5-6 ngày, phân có màu trắng đến vàng, vàng cam, nâu hoặc có máu, có mỡ hoặc mịn, phân dính đít, đau bụng, rặn nhiều. Heo nhiễm bệnh nặng xù lông, gầy ốm. Tỉ lệ chết do bệnh cầu trùng thấp (khoảng 20% heo mắc bệnh) nhưng làm tăng trưởng kém cho heo con cả giai đoạn trước và sau cai sữa. Tỉ lệ chết gia tăng khi kết hợp đồng thời với bệnh do E.coli. Heo con nhiễm bệnh trong giai đoạn sơ sinh được miễn dịch suốt đời đối với bệnh. Tuy nhiên, sự bảo hộ này xuất hiện chậm, không kịp thời để đảm bảo cho heo con chống lại chứng tiêu chảy lâm sàng.

 

b. Phòng bệnh: Khi trại đã có bệnh lưu hành, các đàn heo con mới sinh sử dụng Vicox Toltra suspension, uống 1 liều duy nhất lúc 3 - 5 ngày tuổi, liều 0,5 ml/ con sẽ phòng được bệnh.

 

d. Trị bệnh: Thuốc đặc trị: Vicox Toltra suspension: 1ml/ 2,5 kg thể trọng, ngày/ lần, 2-3 ngày.

 

- Thuốc kết hợp (dùng ngày/ lần, 2-3 ngày):

 

+ Atropin 1ml/ 5 kg thể trọng  

 

+ Vime-Canlamin: 1ml/ 5 kg thể trọng

 

+ Vitamin K 1ml/ 5 kg thể trọng.

 

- Bù nước bằng cách cho uống: Vime - Electrolyte: 1g pha 2-4 lít nước uống hoặc truyền Sinh lý mặn NaCl 0,9% 2-5ml/kg thể trọng/ ngày. 

t g
0775 009 169
m