MỔ HERNI BẸN Ở LỢN (HEO)
Cập nhật 2017-07-29 00:00:00
Kỹ thuật giải phẩu Herni bẹn

a. Đặc điểm:

- Trường hợp heo bọng không được thiến lúc nhỏ, nay phát triển quá lớn, ruột đã lọt xuống bao bìu hoặc đã viêm dính da bìu.

- Trường hợp không biết là heo bọng, thiến thường, không may bao, nay ruột theo ống bao tràn ra ngoài, thòng gây viêm dính với vết thương hoặc lòi ruột ra ngoài.

b. Vị trí cắt: như thiến heo đực

c. Thao tác kỹ thuật

- Thuốc chống nhiễm trùng:

        + Kháng sinh: Lincoseptryl hoặc Amoxi 15% LA hoặc Penstrep huyễn dịch tiêm: 1ml/10 kg thể trọng, ngày/ liều, 2-3 ngày.

        + Kháng viêm, giảm đau: Ketovet 1ml/16 kg hoặc Dexa VMD: 1ml/ 15 kg thể trọng, ngày/ liều, 2-3 ngày.

- Kết hợp: Vitamin K: 1ml/5 kg thể trọng kết hợp Vime - C 1000 1ml/5 kg thể trọng, 1 liều

- Chuẩn bị dụng cụ: 2 pen để chẹn mạch, 1 dao, 1 kim cong có chỉ thường.

- Thao tác: Vệ sinh vùng thiến, phun thuốc sát trùng vùng bìu dái. Tiêm kháng sinh, kháng viêm và thuốc hỗ trợ.

t g
0775 009 169
m