VIME-COAM ĐẶC TRỊ TIÊU CHẢY PHÂN XANH - PHÂN TRẮNG
VIME-COAM Đặc trị tiêu chảy, phân xanh, phân trắng. Trị phó thương hàn, viêm ruột, khớp, móng, phù đầu cho gia súc. Trị thương hàn, bạch lỵ, phân xanh, E.Coli, viêm xoang mũi cho gia cầm.

THÀNH PHẦN:

Colistine (sulfate) 125. 000 IU

Ampicilline (trihydrate) 40 mg

Exp.qs 1 g

CÔNG DỤNG:

Trị phó thương hàn, viêm ruột, khớp, móng, phù đầu cho gia súc.

Trị thương hàn, bạch lỵ, phân xanh, E.Coli, viêm xoang mũi cho gia cầm.

LIỀU DÙNG gói 10 g:

Dùng trộn vào thức ăn, liên tục 3-5 ngày.

Heo, bê, nghé, dê cừu con: 1 g/5-10 kg thể trọng/ngày.

Gà, vịt , ngan, cút: 1 g/3-5 kg thể trọng hoặc 4 g trộn với 1 kg thức ăn. Khi gia cầm bệnh giảm ăn, cần giảm lượng thức ăn phối trộn để đảm bảo lượng thuốc đủ liều theo trọng lượng cơ thể.

LIỀU DÙNG gói 50 g:

Dùng trộn vào thức ăn  liên tục 3-5 ngày.

Heo, bê, nghé, dê cừu con 1 g/5-10 kg thể trọng/ngày, gói 50 g dùng cho 250-500 kg thể trọng.

Gà, vịt , ngan, cút: 1 g/3-5 kg thể trọng, 4 g trộn với 1 kg thức ăn. Khi gia cầm bệnh giảm ăn, cần giảm lượng thức ăn phối trộn để đảm bảo lượng thuốc đủ liều theo trọng lượng cơ thể.

LIỀU DÙNG gói 100 g:

Dùng trộn vào thức ăn liên tục 3-5 ngày.

Heo, bê, nghé, dê cừu con 1 g/5-10 kg thể trọng/ngày, gói 100 g dùng cho 500-1 000 kg thể trọng.

Gà, vịt , ngan, cút: 1 g/3-5 kg thể trọng, 4 g trộn với 1 kg thức ăn. 

LIỀU DÙNG lon 500g:

Dùng trộn vào thức ăn liên tục 3-5 ngày.

Heo, bê, nghé, dê cừu con: 1 g/5-10 kg thể trọng/ngày, lon 500 g dùng cho 2,5-5 tấn thể trọng.

Gà, vịt , ngan, cút: 1 g/3-5 kg thể trọng, hay 4 g trộn với 1 kg thức ăn.

LIỀU DÙNG lon 1 kg:

Dùng trộn vào thức ăn liên tục 3-5 ngày.

Heo, bê, nghé, dê cừu con: 1 g/5-10 kg thể trọng/ngày, 1 kg dùng cho 5 tấn thể trọng.

Gà, vịt , ngan, cút: 1 g/3-5 kg thể trọng, hay 4 g trộn với 1 kg thức ăn.

Ngưng sử dụng 15 ngày trước khi giết mổ.

BẢO QUẢN:

Nơi khô mát, tránh ánh sáng chiếu trực tiếp.

     

t g
0929 009 169
m