Vimespiro F.S.P - Đặc trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa
Vimespiro F.S.P - Đặc trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa

Vimespiro F.S.P

- Dung dịch tiêm

- Đặc trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa

t g
0775 009 169
m