Vimekon-thuốc sát trùng thế hệ mới, sát trùng chuồng trại, thiết bị
Vimekon-thuốc sát trùng thế hệ mới, sát trùng chuồng trại, thiết bị

Vimekon-thuốc sát trùng thế hệ mới, sát trùng chuồng trại, thiết bị

Diệt virus gây bệnh care, parvo trên chó.

Diệt virus gây bệnh giảm bạch cầu, viêm hô hấp trên mèo.

 

t g
0775 009 169
m