Đối tác marketing
VTV Youtube Bao Nguoi chan nuoi TH Ben Tre
Vemedim chung sức vì môi trường cho thế hệ tương lai
Vemedim chung sức vì môi trường cho thế hệ tương lai
Cập nhật 2020-01-31 01:19:08

Vemedim Corporation là tập đoàn sản xuất và kinh doanh thuốc thú y, thủy sản của người Việt, vì người Việt. Gần 30 năm hình thành và phát triển, Vemedim Corporation

luôn thấu hiểu tầm quan trọng và trách nhiệm của Tập Đoàn trong công cuộc bảo vệ môi trường, chung tay cùng cộng đồng vì một môi trường xanh cho thế hệ tương lai

của chúng ta.

t g
0929 009 169
m