(84)
(15)
(21)
(33)
(1)
(13)
(2)
(1)
Xem thêm
Xem ít hơn
(79)
(28)
(15)
(18)
(1)
(11)
(4)
(17)
Xem thêm
Xem ít hơn
(81)
(29)
(34)
(1)
(9)
(5)
(1)
(22)
Xem thêm
Xem ít hơn
Trong nuôi tôm thâm canh, hiện tượng đường ruột tôm bị đứt khúc khá phổ biến, đây là một trong những dấu hiệu có thể quan sát bằng mắt thường  của ...
Do Epistylis, Vorticella, Acineta, Ephelota, tảo lam như Spirulina subsalsa, Schizthrix calcicola tảo lục như Enteromorpha sp tảo khuê Amphora sp, Nitszchia sp và một số khác thuộc ...
t g
0939 904 940
m